Over

  • De Stichting staat sinds 28 december 2011 geregistreerd bij de K.v.K. onder nummer 54240913
   De Stichting is erkend als Culturele ANBI.

 • Contactadres: Secretariaat Stichting Vuurtoren Breskens,
  Zandertje 14,  4511 RH Breskens.
  mail vuurtorenbreskens@live.nl
 • Doelstelling volgens de Stichtingsakte van oprichting
  De doelstelling van de stichting is de instandhouding en behoud van het sectorlicht Nieuwe Sluis, Panoramaweg 1 te 4511 RS Breskens, Rijksmonument register nummer 31526, verder te noemen: Vuurtoren Breskens en de vuurtoren als beeldbepalend maritiem erfgoed open te stellen voor maritieme, culturele en educatieve manifestaties; hierbij zoekt de stichting samenwerking met alle personen, groepen, rechtspersonen en overheden, die hetzelfde doel nastreven. Het stichtingsbestuur werkt  aan de realisering van bovenstelde doelstellingen.
 • Aanleiding
  Aanleiding voor de oprichters om in actie te komen was het bericht dat de vuurtoren uit 1867 na 144 jaar zijn functie als nautisch object had verloren en dat daarom op 3 oktober 2011 het licht van de vuurtoren werd gedoofd. Wat er verder met de vuurtoren zou gebeuren, was onzeker. Wat het stichtingsbestuur nastreeft is de vuurtoren als beeldbepalend lichtend baken van Breskens in volle glorie te behouden voor de toekomst en in al zijn eigenheid een waardevolle rol te laten spelen in de regio. Wij weten dat hiervoor volop draagvlak is in de regio en ook ver daar buiten.

Bestuur Stichting Vuurtoren Breskens

Voorzitter
Marc Esmé De Cocker
E: vulpes@zeelandnet.nl

Secretaris
Annemarie Verschelling
E: annemarieversch@gmail.com

Penningmeester
Adrie Bondewel
E: abondewel@zeelandnet.nl

Kees Kosten
E: c.kosten@zeelandnet.nl

Contactadres
Secretariaat:
Zandertje 14
4511 RH Breskens
E: vuurtorenbreskens@live.nl

Beheerder Vuurtoren
Jules van Mulken
Tel: 0117-371500
E: bjonivo@zeelandnet.nl