COVID

Algemeen:

Met betrekking tot de coronamaatregelen in de Vuurtoren volgen wij primair de maatregelen die, op dat moment, volgens de Rijksoverheid voor locaties zoals onze Vuurtoren gelden. Vanwege de aard van ons gebouw, en dan met name de beperkte binnenruimte, houdt het Bestuur van onze Stichting zich echter het recht voor, een striktere interpretatie dan de van overheidswege voorgeschreven regels te hanteren.

Vanaf 25 september 2021 gelden de volgende toegangsregels:

  1. Voor een bezoek aan de Vuurtoren is het tonen van een bewijs van volledige vaccinatie (QR-code) verplicht.
  2. Reinig, direct bij binnenkomst, uw handen. Hiervoor zijn voorzieningen aanwezig.
  3. Betaal zoveel mogelijk met pin.
  4. Houdt, binnen de vuurtoren, onderling voldoende afstand.

COVID – Vuurtoren