Telemetrieproject

Er werd meetapparatuur bevestigd op de vuurtoren i.v.m. een telling van trekvogels en een vleermuismigratie-onderzoek. Hiermee wil men inzicht krijgen hoe de migratie verloopt langs de Nederlandse kust en over zee. Op die manier kan men onder andere beter rekening houden bij de locatieplanning en operatie van windparken.

In totaal worden er 500 dieren voorzien van een zender om de vliegbewegingen te volgen.

De meetapparatuur zal gedurende ongeveer twee jaar op de toren bevestigd blijven.

 

Foto: Patrick Braat